Vergunning Windpark Nieuw Prinsenland onherroepelijk

Vergunning Windpark Nieuw Prinsenland onherroepelijk Bij de Raad van State is geen hoger beroep binnengekomen tegen de omgevingsvergunning voor Windpark Nieuw Prinsenland op het terrein van Suiker Unie. Ook de vergunningen van beide andere projecten (Windpark Oud Dintel en Windpark Zuid-Dintel) langs de Dintel nabij Dinteloord zijn nu onherroepelijk.

In april heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over het beroepschrift dat is ingediend. De rechtbank besloot in haar uitspraak dat het beroep ongegrond is. Omdat niemand in hoger beroep is gegaan tegen deze uitspraak, zijn de vergunningen nu onherroepelijk.

Suiker Unie en Raedthuys hebben een samenwerkingsverband voor realisatie van vier windturbines op het terrein van de suikerfabriek in Dinteloord. Beide partijen zijn verheugd met de uitkomst. De komst van de windturbines past in de duurzaamheiddoelstellingen van Suiker Unie, Raedthuys en het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland. De windturbines van Windpark Nieuw Prinsenland leveren naar verwachting 36,2 miljoen kWh per jaar op, goed voor ongeveer 10.650 huishoudens. Het windpark levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland, waar Suiker Unie mede-initiatiefnemer van is. Raedthuys gaat nu aan de slag met de verdere voorbereiding van de bouw. Naar verwachting start de bouw begin 2015. Iedereen kan profiteren van de energie die de windturbines opwekken. De energie kan afgenomen worden van 100% Pure Energie, het groene energiemerk van Raedthuys. Tijdens de bouw van het windpark stelt Raedthuys informatie ter beschikking over de mogelijkheden. Meer informatie over 100% Pure Energie van Raedthuys is te vinden op de website www.pure-energie.nl.