Van suikerbiet tot gietwater

Op Nieuw Prinsenland is al enige jaren een waterzuiveringsinstallatie in gebruik dat het proceswater van de suikerfabriek zuivert en dit water direct levert aan de op Nieuw Prinsenland gevestigde glastuinbouwondernemers als gietwater. Deze installatie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en de Suikerunie en is uitgevoerd door Veolia en Bruine de Bruin. De zuivering is inmiddels overgedragen aan de Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland, die de installatie gaat beheren.

Het gietwater dat geleverd wordt voldoet aan de specifieke wensen van de tuinders en is een aanvulling op hun eigen watervoorraad. Iedere aangesloten tuinder heeft een eigen bassin dat voorziet in ca. 85% van de waterbehoefte. Voor de resterende 15% kunnen ze gebruikmaken van de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie.

Op jaarbasis kan ca. 270.000 m3 proceswater van de suikerfabriek omgezet worden naar 200.000 m3 gietwater. De productie van dit water vindt plaats tijdens de suikerbietencampagne. Aangezien dit in de winterperiode is en de vraag naar gietwater in de zomer het grootst is, wordt het geproduceerde water gedurende een aantal maanden opgeslagen in een ondergrondse gietwateropslag van 200.000 m3.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het filmpje over het proces van suikerbiet tot gietwater.