Spuiwaterdemonstratiemiddag 30 april

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is vaak nog niet op orde. De komende jaren moet het aantal normoverschrijdingen fors verminderen om gewasbeschermingsmiddelen te kunnen blijven toepassen. Op landelijk niveau zijn voorschriften in de maak om zuivering van spuiwater te verplichten. Dit zijn dure technieken. Een collectieve toepassing kan een flinke kostenreductie opleveren. De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij heeft die handschoen opgepakt en een zuiveringsconcept laten ontwikkelen in het nieuwe glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland.

Tijdens de demonstratiemiddag op 30 april 2015, georganiseerd door de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij en LTO Glaskracht Nederland, vindt de officiële start plaats van het collectief zuiveren van spuiwater, gericht op resten van gewasbeschermingsmiddelen. Het komende jaar wordt in Nieuw Prinsenland deze methode op praktijkschaal uitgetest.

Het concept is ontwikkeld in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij door de combinatie, Bruine de Bruin, Van Remmen UV-techniek en CEW, op basis van vooronderzoek door TNO en mede mogelijk gemaakt door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en Productschap Tuinbouw.

Aanmelden voor 26 april 2015 via: spuiwaterdemonstratiemiddag Nieuw Prinsenland

Programma
Middagvoorzitter: Piet Janmaat, directeur Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)

14.30 : Ontvangst

15.00: Opening door Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland
Spuiwaterzuivering voor verduurzaming glastuinbouw, door Guus Meis, LTO GLaskracht Nederland
Zuiveringstechnieken volop in beweging, door Hans Huiting, KWR

16.00 Pauze

Watersysteem op Nieuw Prinsenland, door Lodewijk Burghout, projectmanager TOM
Innovatieve spuiwaterzuivering en waterkwaliteit, door Theo Schots, Waterschap Brabantse Delta
Starthandeling door Nico van Ruiten, Theo Schots en Piet Janmaat

Ca 18.30 uur einde bijeenkomst