RedStar breidt uit op Nieuw Prinsenland te Dinteloord

Tholen – Tien hectare kas komt erbij op Dinteloord. Tomatenteler RedStar is er momenteel aan het uitbreiden. En dat is niet het enige: ook voor de derde fase – nog eens tien hectare – zijn de voorbereidingen in volle gang. “Die willen we op middellange termijn realiseren”, onthult RedStar-CEO Kees van Oostenrijk.

De kas wordt, anders dan de eerste tien hectare, geen Ultra-Clima. Het wordt een standaard kas, gebouwd door Van Amelsvoort Kassenbouw. “We willen een goede balans houden in het kassenbestand dat we hebben. Met deze kas streven we andere doeleinden na”, verklaart CEO Kees van Oostenrijk. “Onze marktpositie danken we aan het jaarrond telen – dat betekent dat we kassen hebben die op verschillende niveaus belicht worden. We hebben met de Ultra-Clima voor een bepaalde teeltinvalshoek gekozen. Met de traditionele kas kunnen we nu het jaarrond teeltprogramma aanvullen.”

De nieuwe kas moet in week 35 glasdicht zijn. Het complex wordt gebouwd door Van Amelsvoort kassenbouw en wordt uitgevoerd met een slip-in-systeem van PDI. Dat er belichting in komt te hangen staat vast. Deze week nog besluiten de ondernemers over het LED- of traditionele lampen worden.

Deel complex Voorne Putten verkocht, derde fase Dinteloord in de planning
Naast de nieuwbouw die nu gerealiseerd wordt, is RedStar druk bezig met de voorbereiding van fase 3 – nog eens tien hectare, waarmee het kavel op Dinteloord geheel gevuld wordt. “Dat hopen we op middellange termijn te realiseren”, vertelt Van Oostenrijk. Daar komen de verschillende kasconcepten weer voor in aanmerking.” Het bedrijf heeft hier ruimte voor omdat de teeltlocatie in Voorne-Putten (3 ha) verkocht is. Bovendien zijn de faciliteiten op Dinteloord al bij de bouw van de eerste fase, in 2014, berekend op 30 hectare teelt.

RedStar is lang niet de enige teler die momenteel aan het uitbreiden is. Vrezen ze niet voor een overschot op de markt? “Ik denk dat telersverenigingen en teeltbedrijven goed weten waar ze mee bezig zijn. We willen allemaal mooie producten van goede kwaliteit produceren en deze op goed volume en prijsniveau verkopen. Als telers geloven we in ons product. Bij RedStar denken we dat de consumptie toe zal nemen. We hebben vertrouwen in onze relatie met de markt en met klanten – we zien dat ze steeds meer langetermijnverbindingen aangaan met leveranciers en producenten. Daarom willen we ook hier meer mooie, rode smaakvolle tomaten telen wie we goed kunnen verkopen aan de bekende adressen in Europa – en daarbuiten.”

Nieuw-Prinsenland
Voor Nieuw-Prinsenland betekent het de tweede opleving in korte tijd. Vorig jaar werd er al 25 hectare glastuinbouwgrond verkocht aan Rijk Zwaan. Op het glastuinbouwgebied waren tomatentelers RedStar en Jan van Marrewijk en auberginekwekerij De Jong al gevestigd.  “We zijn blij dat de opleving in de sector ook bij ons aankomt”, bevestigt Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. En zijn optimisme houdt niet op. Hij vertelt dat er gesprekken zijn met een aantal kandidaten uit de groententeelt voor verdere investeringen in het gebied. “We hopen dat het leidt tot een verkoop, maar verwachten niet dat er dit jaar nog meer gebouwd wordt. Dat wordt wel heel krap. We voeren gesprekken met serieuze kandidaten.” In totaal is er op het gebied nog 170 hectare uitgeefbaar. “Er zijn veel partijen met interesse. Je merkt dat het gebied in de belangstelling staat. Al met al zijn we een stuk optimistischer dan enkele jaren geleden.”

Bron: AGF Nieuws
Auteur: Arlette Sijmonsma