Overeenstemming tussen Suiker Unie en Grootscholte Group over verwerving 1,5 ha grond

Eind december 2015 zijn de Grootscholte Group B.V. en Suiker Unie tot overeenstemming gekomen over de minnelijke verwerving door Suiker Unie van 1,5 ha grond van Grootscholte. Met deze gronden kan Suiker Unie de infrastructuur en nutsvoorzieningen voor de eerste fase van bedrijventerrein Nieuw Prinsenland vervolmaken. De Grootscholte Group B.V. behoudt zelf ongeveer 2 ha op het bedrijventerrein met als doel op termijn de zelfrealisatie van een groentensorteer- en verpakkingsbedrijf gelieerd aan de eigen productieactiviteiten.