Oprichting coöperatieve bedrijvenvereniging Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

Op 11 juni 2014 is het eerste bouwrijpe perceel op Nieuw Prinsenland geleverd aan Brisck. Op het perceel wordt door Brisck, een ontwikkelende vastgoedbelegger, een huisvesting op maat gerealiseerd voor Nova Lignum. De uitvoering van het bedrijfsgebouw ligt in handen van Unibouw. In het vierde kwartaal van 2014 wordt door Nova Lignum de productielijn voor Ceranex opgestart. Ceranex is een duurzame gevelbekleding geproduceerd uit plantenresten

Met de levering van het perceel is tegelijk de ‘Coöperatieve bedrijvenvereniging Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland’ opgericht. Het doel van deze vereniging is het verbinden van de bedrijven die zich vestigen op Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland op het gebied van winstgevende symbiose en samenwerking. Daarnaast beheert de bedrijvenvereniging de collectieve ruimte op het bedrijventerrein. Die collectieve ruimte omvat o.a. leidingstroken voor eventuele leidingen tussen bedrijven en groenstroken grenzend aan de voorzijde van de kavels van bedrijven. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, zoals wegen en fietspaden.

Met de oprichting van de bedrijvenvereniging is een belangrijke stap gezet in de invulling van de structuur voor het lange termijn beheer van het bedrijventerrein. Deze vereniging werkt  waar nodig samen met de coöperatieve vereniging van glastuinders. Gezamenlijk zijn zij in gesprek met de overheden en de burenraad. Later wordt de Stichting AFC Nieuw Prinsenland opgericht als overkoepelende organisatie.