Ondertekening afspraken regen- en afvalwater Nieuw Prinsenland

Op 10 juni hebben Suiker Unie, de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, gemeente Steenbergen en waterschap Brabantse Delta de ‘afspraken regenwater en afvalwater AFC Nieuw Prinsenland’ ondertekend. Het doel van de samenwerking is om zorgvuldig om te gaan met investeringen die nodig zijn voor het zuiveren van afvalwater.

Het afvalwater
Binnen het plangebied komen er verschillende (afval)waterstromen vrij. Een studie heeft uitgewezen dat de aansluiting van het bedrijfs- en sanitair afvalwater van het AFC Nieuw Prinsenland op de rioolwaterzuivering Dinteloord tot de laagste maatschappelijke kosten leidt. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het spuiwater (water dat  niet meer geschikt is als voedingswater) vanuit het glastuinbouwgebied lokaal gezuiverd.

Investeringen
Als bedrijven zich vestigen op Nieuw Prinsenland, dan kan de hoeveelheid afvalwater toenemen en moet het rioolgemaal, de persleidingen en de rioolwaterzuivering Dinteloord aangepast worden. Tegenover deze investeringen staan zuiveringsheffinginkomsten van de gevestigde bedrijven. Berekeningen tonen aan dat hierdoor zeer waarschijnlijke positieve effecten voor de waterschapsbelasting ontstaan.