Omgeving

De omgeving van Nieuw Prinsenland is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.

De burenraad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen op Nieuw Prinsenland en bestaat uit vertegenwoordigers van:

– Samenstichting Stampersgat
– Dorpsraad Dinteloord
– Bewoners landelijk gebied rondom Nieuw Prinsenland uit de gemeenten Steenbergen en Moerdijk
– Provincie Noord-Brabant
– Gemeente Steenbergen
– Gemeente Halderberge
– Gemeente Moerdijk
– Waterschap Brabantse Delta

Om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen organiseren Suiker Unie, de Coöperatie en de Bedrijvenvereniging van Nieuw Prinsenland regelmatig bijeenkomsten.

Indien dat het geval is worden deze op deze website aangekondigd en via de lolale pers.

Alle aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de bouw en aanleg worden behandeld door de gemeente Steenbergen. Op de speciale pagina op de website van de gemeente staan alle bekendmakingen en publicaties rondom de vergunningen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen.