Nova Lignum vestigt zich op Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

Nova Lignum vestigt zich als eerste bedrijf op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. Nova Lignum gaat in een nieuw industrieel proces uit biomassavezels waterstabiele, vuurbestendige en volledig recyclebare gevelplaten produceren onder de naam Ceranex.

Nova Lignum heeft de ontwikkelende vastgoedbelegger Brisck BV gevraagd een bedrijfsgebouw te ontwikkelen op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. De bouw van de productiehal  start in mei. VDL ETG uit Eindhoven gaat, als hoofdaannemer, de productielijn bouwen. In het vierde kwartaal rollen de eerste gevelplaten “van de band”.

Nova Lignum is een uitmuntend voorbeeld van de ontwikkeling van de duurzame biobased economy in West-Brabant. Nova Lignum past ook uitstekend bij de visie van clustering en duurzaamheid, die aanleiding waren voor de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland.

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is 70 ha groot en biedt alle ruimte aan bedrijven actief in of gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector en de biobased economy, en aan gerelateerde value added logistics, dienstverlening, en onderzoek en ontwikkeling. Door clustering ontstaan er voor de gevestigde bedrijven meer kansen voor duurzame en winstgevende symbiose en samenwerking zoals o.a. uitwisseling van (bij)product- en reststromen, gezamenlijk gebruik ven installaties en utilities.

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is goed gepositioneerd bij Dinteloord in West-Brabant aan de A4, de nieuwe Noord-Zuid verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Bovendien is er een kade voor transport over het water. Het bedrijventerrein maakt deel uit van een cluster met de suikerfabriek van Suiker Unie en een grootschalige glastuinbouwlocatie van 270 ha.

Het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland biedt flexibele kavelgroottes van 0,5 tot meer dan 10 ha voor zowel mkb-bedrijven, als multinationals. Er kunnen zich bedrijven vestigen met milieucategorie 3 t/m 5. De bouwmogelijkheden zijn ruim met bouwhoogte tot 40 m.

De uitstekende ligging, de flexibele kavelgroottes en ruimte bouwmogelijkheden maken bedrijventerrein Nieuw Prinsenland tot een interessante en duurzame vestigingslocatie.