Nieuwe windmolens op Nieuw Prinsenland ronden windenergieproject af

Zes molens, met een hoogte van circa 90 meter en een rotordiameter van ruim 100 meter, staan op de vloeivelden van Suiker Unie en worden geëxploiteerd door Raedthuys. De drie molens die nu worden gebouwd staan aan de rand van het glastuinbouwgebied en worden gerealiseerd door een combinatie van bedrijven onder de naam Windmolenpark Zuid-Dintel.

Met de realisatie van het windenergieproject – het resultaat van een lange, intensieve samenwerking – wordt een verdere invulling gegeven aan het duurzame karakter van het gebied. Waarbij de productie van windenergie, groen gas en de uitwisseling van restwarmte van grote meerwaarde kunnen zijn voor de bedrijven van Nieuw Prinsenland en een extra kans creëren om op efficiënte en winstgevende wijze samen te werken.

Op initiatief van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) wordt op dit moment nader onderzocht of rechtstreekse levering van een deel van deze duurzame stroom aan de glastuinbouwbedrijven mogelijk is. Vooralsnog staan wettelijke regels deze efficiënte koppelingen in de weg, maar betrokken partijen streven ernaar om experimenteerruimte te krijgen. Dit geeft zowel financiële voordelen als een grotere benutting van windenergie en dus een reductie van CO2-uitstoot.