Nieuw Prinsenland trapt af met demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuw Prinsenland trapt af met demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen.

Op 5 februari 2014 is het project ‘Demo verwijdering glastuinbouwbeschermingsmiddelen’ gestart. De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) werkt samen met de partners: Stichting Centre of Expertise Water Technology (CEW), Van Remmen UV Techniek. Waterschap Brabantse Delta en Productschap Tuinbouw aan een collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) uit spuiwater.

In de zomer van 2014 wordt een demo installatie geplaatst op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland te Dinteloord, waar reeds het spuiwater van ca 30 ha glas ingezameld wordt. Voorafgaand aan de bouw vindt onderzoek plaats naar een optimale zuivering. De innovatieve demo installatie zal de GBM’s zeer effectief uit het spuiwater halen, waardoor Nieuw Prinsenland het eerste glastuinbouwgebied wordt met een nagenoeg 0-emissie van GBM’s.

Bent u benieuwd naar deze demo of naar de andere voorzieningen in glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland? Kom dan van 11 t/m 13 februari 2014 naar de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem stand 608.