Nieuw Prinsenland in twee stappen naar volledige restwarmte

Al jaren kijken Suiker Unie en TOM naar de mogelijkheid voor het toepassen van restwarmte. Een van de problemen die daarbij speelde was de beperkte beschikbaarheid van warmte in de winterperiode en de voorziening van CO2.

Dat streven raakt in een stroomversnelling nu de provincie Noord-Brabant en Enexis aan een fysieke verbinding tussen haven- en industriegebied Moerdijk en Nieuw Prinsenland gaan werken. Hierbij gaat het om warmte en CO2, als aanvulling op de warmte van de suikerfabriek. Eind november 2016 tekenden Anne-Marie Spierings van de provincie en Henk Visser van Enexis een intentieverklaring tot samenwerking.

De reeds actieve glastuinbedrijven op Nieuw Prinsenland (Auberginekwekerij De Jong, Red Star, Tomatenkwekerij Jan van Marrewijk, Rijk Zwaan en binnenkort ook Lans Tomaten) kijken uit naar de eerste fysieke verbinding. Volgens Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschapij (TOM) kunnen deze bedrijven hopelijk al vanaf 2019 gebruikmaken van de restwarmte van de suikerfabriek en in de loop van 2021 van de warmte en COvan haven- en industriegebied Moerdijk.

Naast glastuinbouw zijn er in de toekomst nog meer afnemers in het gebied. Paul Mesters, directeur productie van de suikerfabriek in Dinteloord ziet ook voor zijn fabriek kansen om verder te verduurzamen. “Hoe mooi zou het zijn als de warmte van Moerdijk op termijn ook de warmte en stoomvraag van de suikerfabriek kan invullen. Dan maken we in deze regio pas echt een sprong voorwaarts.”