Nieuw Prinsenland heeft primeur bij realisatie EnergywebXL

De start van de realisatie van Energyweb XL is een feit. Onlangs hebben de provincie Noord-Brabant en regionaal netwerkbedrijf Enexis hiervoor de intentieverklaring getekend. Met EnergywebXL willen Enexis en de provincie structureel bijdragen aan het besparen op het energieverbruik in Noord-Brabant. Daarbij zal EnergywebXL zorgen voor de infrastructuur voor het transport van warmte en CO2 in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). De eerste fysieke verbinding zal zijn tussen HIM en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland, dat hiermee de primeur heeft.

Bedrijven op HIM voeren restwarmte nu nog af via de lucht of het oppervlaktewater. Terwijl Nieuw Prinsenland juist een grote en permanente behoefte heeft aan die warmte en CO2. Alleen de verbinding tussen de twee ontbrak. Omdat zowel aanbieders als afnemers van deze restwarmte en CO2 zeer geïnteresseerd waren in zo’n verbinding, wordt er gewerkt aan een oplossing die hopelijk technisch én economisch haalbaar is. Als het haalbaar is zal het resultaat straks een energiebesparing zijn van circa 1,25 petajoule per jaar (ofwel de warmtevraag van 50.000 huishoudens).

Nieuwe verbindingen naar de toekomst
De verbinding tussen HIM en Nieuw Prinsenland moet het begin zijn van een veel groter netwerk, dat omschakelt van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Zo willen de provincie, Enexis en andere partijen in de warmteketen gaan kijken naar opties om EnergywebXL verder uit te breiden. Het gaat dan om verbindingen naar het Amernet, naar de glastuinbouwgebieden Plukmadese Polder en Spiepolder, naar Logistiek Park Moerdijk en een verbinding met geothermie-projecten. Al deze opties samen kunnen een besparing opleveren van 4,5 petajoule per jaar. Dat is ruim 3% van de totale warmtebehoefte van Noord-Brabant (goed voor 170.000 huishoudens). Op deze manier vormt EnergywebXL een belangrijke schakel in de economische ontwikkeling van een energieneutraal haven- en industriegebied.