Koepeloverleg Nieuw Prinsenland bezoekt bedrijf

Op donderdag 3 oktober hebben de leden van het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland een bezoek gebracht aan het glastuinbouwbedrijf van Jan van Marrewijk aan de Willemspolderweg te Dinteloord. Jan van Marrewijk heeft zich sinds oktober 2012 gevestigd in Nieuw Prinsenland. In een moderne kas van 13 ha teelt hij trostomaten.

Door middel van een interactieve rondleiding over het bedrijf, kregen de leden van het Koepeloverleg uitleg over de bedrijfsvoering in dit moderne glastuinbouwbedrijf en hoe het bedrijf is ingepast in de ideeën van het totale Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Voor een indruk van dit bezoek ziet u hiernaast enkele foto’s.

Het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland is een overleg tussen bestuurders van de bij het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland betrokken partijen en overheden. In het Koepeloverleg zijn de volgende partijen betrokken: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Steenbergen, Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, Suiker Unie (Suikerfabriek), Coöperatieve vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland U.A. en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM).

De leden van het koepeloverleg bedanken Jan van Marrewijk voor zijn gastvrijheid.