Informatiefolder over assimilatiebelichting

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland mogen glastuinbouwers gebruik maken van assimilatiebelichting. Hieraan zijn wel een aantal specifieke regels verbonden om het effect op de omgeving zo klein mogelijk te houden.

Om de omgeving te informeren over assimilatiebelichting en de kierregels hebben tuinders, Burenraad Nieuw Prinsenland, gemeente Steenbergen en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij in samenwerking een informatiefolder gemaakt.

Downlaod brochure