Voorbereiding warmteleiding vanuit Moerdijk stilgelegd

Voorlopig geen warmte en CO2 van Shell voor tuinders Nieuw Prinsenland Na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren hebben de partners in…

Boer den Hoedt gaat naar Dinteloord

Het sla op water productiebedrijf Boer den Hoedt uit Ridderkerk verplaatst haar activiteiten naar Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Hiervoor heeft zij…

Van suikerbiet tot gietwater

Op Nieuw Prinsenland is al enige jaren een waterzuiveringsinstallatie in gebruik dat het proceswater van de suikerfabriek zuivert en dit water direct…

Rijk Zwaan koopt 2e kavel grond in Dinteloord

Rijk Zwaan heeft haar areaal in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland vergroot met ruim 23 ha. Nadat zij in 2015 al 26 ha had aangekocht beschikt…

Tomatenkwekerij Van Marrewijk koopt 25,5 ha grond in Dinteloord

Tomatenkwekerij Van Marrewijk uit Delfgauw koopt 25,5 ha tuinbouwgrond in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland te Dinteloord. Dit is het zesde…

Nieuw Prinsenland heeft primeur bij realisatie EnergywebXL

De start van de realisatie van Energyweb XL is een feit. Onlangs hebben de provincie Noord-Brabant en regionaal netwerkbedrijf Enexis hiervoor de…

Lans Tomaten breidt uit met 44 ha grond op Nieuw Prinsenland

Opnieuw zal een belangrijke kwekerij zich vestigen op Nieuw Prinsenland. Tomatenbedrijf Lans kocht er onlangs 44 hectare tuinbouwgrond en is daarmee…

Nieuw Prinsenland in twee stappen naar volledige restwarmte

Al jaren kijken Suiker Unie en TOM naar de mogelijkheid voor het toepassen van restwarmte. Een van de problemen die daarbij speelde was de beperkte…

Inspirerende workshop ‘Meststoffen terugwinning in de glastuinbouw’

Op 19 oktober 2016 organiseren NWP, LTO Glaskracht, TOM tuinbouwontwikkelingsmaatschappij en Topsector Water een inspirerende presentatie + workshop…

Nieuwe windmolens op Nieuw Prinsenland ronden windenergieproject af

Zes molens, met een hoogte van circa 90 meter en een rotordiameter van ruim 100 meter, staan op de vloeivelden van Suiker Unie en worden…

Duurzaamheidsverslag 2015

Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), samen met de coöperatieve verenigingen van Nieuw Prinsenland, streven een duurzame…

State-of-the-art zuivering Nieuw Prinsenland in het NOS journaal

De NOS ging op 6 juli met een cameraploeg op bezoek in Nieuw Prinsenland. Daar spraken ze met Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingmaatschappij…

AFC Nieuw Prinsenland wil samenwerken met Energyweb XL

AFC Nieuw Prinsenland ziet veel perspectief in het initiatief van Energyweb XL en wil samenwerken om een koppeling op het gebied van restwarmte te…

Eerste ondergrondse wateropslag (ASR) op Nieuw Prinsenland opgeleverd

Voldoende zuiver gietwater is voor tuinders van cruciaal belang. Om hierin het hele jaar te kunnen voorzien, zet de Tuinbouwontwikkelings-…

RedStar breidt uit op Nieuw Prinsenland te Dinteloord

Tholen - Tien hectare kas komt erbij op Dinteloord. Tomatenteler RedStar is er momenteel aan het uitbreiden. En dat is niet het enige: ook voor de…

Rijk Zwaan koopt grond op Nieuw Prinsenland

Rijk Zwaan heeft circa 25 ha tuinbouwgrond gekocht in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland te Dinteloord. Dit is het vierde bedrijf dat zich…

Spuiwaterdemonstratiemiddag 30 april

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is vaak nog niet op orde. De komende jaren moet het aantal normoverschrijdingen fors…

Cosun Food Technology Centre vestigt zich op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

Cosun Food Technology Centre (CFTC) vestigt zich met een nieuw onderzoek- en ontwikkelingspand voor Cosun op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. De…

Nieuw Prinsenland trapt af met demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuw Prinsenland trapt af met demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen. Op 5 februari 2014 is het project ‘Demo verwijdering…

Informatiefolder over assimilatiebelichting

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland mogen glastuinbouwers gebruik maken van assimilatiebelichting. Hieraan zijn wel een aantal specifieke…

Eerste biobased gevel ter wereld

‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Architect Marco Vermeulen ontwierp in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij het…

Koepeloverleg Nieuw Prinsenland bezoekt bedrijf

Op donderdag 3 oktober hebben de leden van het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland een bezoek gebracht aan het glastuinbouwbedrijf van Jan van Marrewijk…

Kasgebieden hebben geduld nodig

Het loopt geen storm met nieuwe bedrijven op de drie grote glastuinbouwlocaties in Zuid-Nederland: Californië, DInteloord en Terneuzen. Maar er is…