Established companies

Op dit moment zijn drie glastuinbouwbedrijven gevestigd in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. De Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland U.A. waar alle tuinders en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij lid van zijn vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de tuinders in het glastuinbouwgebied en zorgt voor het beheer van gezamenlijke voorzieningen.

Voor meer informatie over de gevestigde bedrijven zie hieronder:

“Mijn focus ligt op het maatschappelijk verantwoord produceren van kwalitatief hoogwaardige en smaakvolle aubergines.”

Nieuw bedrijf, nieuwe kansen
In Mei 2011 is auberginekwekerij De Jong gestart met de realisatie van ons nieuwe bedrijf in Dinteloord. We zijn gestart met 5.6ha. kas en dit is in 2018 uitgebreid met 6.0ha. kas. In totaal hebben we nu 11.6ha. kas. Het bedrijf is oorspronkelijk afkomstig uit Maasland. Het bedrijf daar is echter aangekocht en gesloopt door de gemeente. De Jong is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor zijn bedrijf en terecht gekomen in het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Door de vestiging in Nieuw Prinsenland is het bedrijf uitgebreid en gemoderniseerd.

Purple Pride
Auberginekwekerij De Jong is lid van de telersvereniging Purple Pride . De telersvereniging Purple Pride is een samenwerking tussen de gebroeders van Duijn, Greenbrothers en Auberginekwekerij de Jong. Gezamenlijk zijn ze goed voor zo’n 48 hectares aan kassen. Dit levert bijna 27 miljoen kilo aubergines per jaar op. Purple Pride is lid van Cooperatie DOOR die de verkoop van de producten verzorgt.

Auberginespecialist
Purple Pride is een auberginespecialist. Naast standaard aubergines onderscheidt Purple Pride zich met een uitgebreid assortiment van speciale rassen. Dit zijn de zogenaamde specialty aubergines: exotische producten met ieder een eigen vorm, kleur en smaak.

Meer informatie over Auberginekwekerij De Jong kunt u vinden op www.Auberginekwekerij-dejong.nl

“Tomaten telen is mijn passie. Daar ben ik altijd mee bezig, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.”

Familiebedrijf
J. van Marrewijk BV is een echt familiebedrijf. In 1963 startte Jan van Marrewijk senior met het bedrijf en 50 jaar later wordt het bedrijf succesvol gerund door zijn zoon Jan van Marrewijk. Het gezin Van Marrewijk, met drie jonge kinderen, is in de omgeving van het nieuwe bedrijf gaan wonen. Daar ligt hun toekomst.

Kwaliteit
In de kassen van Van Marrewijk worden twee soorten trostomaten geteeld met een uitgesproken smaak, Komeet en Prunus. In Nieuw Prinsenland gaat hij tros-pruimtomaten, de bekende pomodori’s, telen in de belichte kas en trostomaten in de onbelichte kas. In de kas met een grootte van ca 13 ha. wordt vanaf oktober begonnen met het planten. Tijdens de teelt worden de bloemen bestoven, waarbij ze gebruik maken van hommels. Ook worden planten en signaalkaarten nauwlettend in de gaten gehouden om plagen en ziekten tijdig te ontdekken. Daarnaast worden roofmijten, roofwantsen en sluipwespen ingezet om ongewenste insecten te bestrijden. Nederland loopt voorop in deze biologische gewasbescherming en heeft hiermee nog steeds een zeer belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van Zuid-Europese landen. Een combinatie van biologische gewasbescherming en een optimale beheersing van het kasklimaat zorgt voor een product dat optimaal van smaak en kwaliteit is.

Steenwol
De tomaten in de kassen van van Marrewijk hebben als groeimedium steenwol. Deze steenwolmatten zijn op goten geplaatst. Op deze manier kunnen alle meststoffen die de tomatenplanten niet nodig hebben weer opgevangen en hergebruikt worden. De steenwol wordt ieder jaar vervangen om de overdracht van ziekten en plagen te vermijden. Het gebruikte steenwol wordt gerecycled.

Meer informatie over Jan van Marrewijk op janvanmarrewijk.com

“Strategische focus, ontwikkeling van marktpositie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en toekomstgerichtheid, dit zijn de speerpunten waar het bij RedStar om gaat”

Multinational
RedStar is één van de drie glastuinbouwondernemingen die zich heeft gevestigd op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Het nieuwe bedrijf is in oktober 2012 met 10 ha kas gaan telen in een Ultra Clima® kas. Uiteindelijk kan deze locatie in Dinteloord uitgroeien tot 50 ha netto glas. RedStar is eigendom van de gebroeders van der Kaaij en heeft naast Nederland ook vestigingen in Spanje en Engeland, een echte multinational dus. RedStar is de eerste onderneming in Nederland die de Ultra Clima® kas gaat bouwen. Hiermee verwachten zij een energiebesparing van ca. 25% te halen en kunnen met ca. 40% minder doseren toch zeer hoge concentraties aan CO2 halen.

Smaaktomaten
RedStar teelt smaaktomaten van topkwaliteit in het hoogste segment en is in staat jaarrond te leveren. Onder zeer strenge kwaliteitseisen worden zeven verschillende rassen smaaktomaten geteeld, waarvan de Sunstream(mini pruimtrostomaat) de voornaamste is. RedStar bezit diverse certificaten en voldoet hiermee aan de hoogst gestelde eisen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitskeuringen.

“Wij willen kwalitatief hoogwaardige tomaten telen die het nuttigen ervan tot een belevenis maken.”

Meer informatie over RedStar kijk op www.redstar.nl

Lans, een speler van formaat!

“Door continue te innoveren en te investeren in goede mensen heeft Lans zich ontwikkeld tot één van de modernste tomatenkwekerijen van Nederland.”

Waar nieuwe ideeën groeien
Lans is een echt familiebedrijf met Cees en Leo van der Lans als oprichters en Vincent en Erwin van der Lans als nieuwe generatie. Sinds jaar en dag innoveert en investeert Lans in nieuwe producten, nieuwe technieken en nieuwe markten.

Hierdoor heeft Lans zich ontwikkeld tot één van de modernste tomatenkwekerijen in Nederland én is nu ook gevestigd op Nieuw Prinsenland. Investeren doen we niet alleen in kassen en technieken, maar zeker ook in medewerkers, waarbij zo ‘n 60 vaste medewerkers de basis van het bedrijf vormen. Dit naast de in de piektijd benodigde 300 uitzendkrachten en scholieren vanaf 13 jaar, die 10% van de arbeid voor hun rekening nemen.

Modern bedrijf, moderne teelt
Het bedrijf heeft zich volledig gespecialiseerd in de jaarrond teelt van de vruchtgroente tomaten. Bij Lans worden diverse soorten tomaten geproduceerd, waaronder middel trostomaten, pruimtros tomaten, cocktail trostomaten, mini pruimtros tomaten, mini troscherry tomaten, vleestomaten en losse tomaten. Het glastuinbouwbedrijf heeft een totale oppervlakte van 52.0 hectare verspreid over twee gebieden. In het Westland (Maasdijk, tevens hoofdkantoor, De Lier en Maasland) 31.0 hectare en in Zeeland (Rilland) 21.0 hectare. Om de jaarrond teelt van diverse specialiteiten tomaten te bewerkstellingen is 80% van het kasoppervlakte belicht. Vanzelfsprekend is ons uitgangspunt om zo duurzaam mogelijk te telen en het gebruik van water, meststoffen en gewasbescherming tot een minimum te beperken. Dit betekent in de praktijk recirculatie van het drainwater, de meststoffen voor 98% binnen houden en de gewasbescherming zo optimaal en biologisch mogelijk.

Plannen en wensen Nieuwe Prinsenland
Op Nieuw Prinsenland kunnen we vanaf 2018 35.0 hectare uitbreiden. Het zullen vier kassen worden van ongeveer een zelfde grootte. Dit doen we om onze klanten te kunnen blijven bedienen en om in meest moderne kassen tomaten te blijven telen. Grote wens, eigenlijk voorwaarde daarbij is, dat we op een zuinige manier tomaten willen telen. Dat realiseren kan door warmte en CO2 af te nemen van industriële bedrijven om onze kassen te verwarmen en in CO2 te voorzien. Voor deze industriële bedrijven is het een restproduct en voor ons zijn ze essentieel voor de productie van tomaten.

Wens om energie te verduurzamen is al in volle gang bij Lans
Op een vestiging in het Westland komt er ook warmte vanuit een aardwarmteboring om onze kassen te verwarmen. We telen ook in één kas in Zeeland (Rilland) met 100% led belichting om met minder elektriciteit tomaten te telen. Lans was in 2006 een van de eerste met een semi-gesloten kas, voorloper van het nu meer populaire Nieuwe Telen. De weg naar verduurzaming van onze energie behoefte loopt al en zal zeker hard door gaan, Lans blijft hier op in zetten om onze tomaatjes met zo min mogelijk energie en zo veel mogelijk duurzame energie te kunnen telen.

Samenwerking voor de versterking van het bedrijf en teelt
Lans is sterk in samenwerken en daardoor ook een speler van formaat geworden in de sector. Door onze samenwerkingen weten we wat er speelt op allerlei vakgebieden, die we horen te beheersen om bij de top te horen. We hebben samenwerkingen met verschillende collega-telers op verschillende vakgebieden zoals zaadveredeling, ICT, uitzendbureau, energie, verpakken en sales/ marketing.

Hierdoor kunnen we schaal- en kostenvoordelen realiseren wat resulteert in gezonde marges. De vraag van de klant staat bij ons altijd centraal, zonder dat we het belang van onze werknemer uit het oog verliezen. We willen een goede werkgever zijn, waar medewerkers uitdagingen en kansen vinden en met plezier werken.

Meer informatie over Lans op lans.nl

“Samen met onze partners willen we actief bijdragen aan de wereldvoedselvoorziening en verhoging van groenteconsumptie door de basis te leggen voor gezonde en aantrekkelijke groenten.”

Rijk Zwaan
Rijk Zwaan heeft een perceel grond gekocht van ca 25 ha voor het ontwikkelen van nieuwe groenterassen, voornamelijk in kassen en tunnels. Rijk Zwaan verkoopt de zad en van de nieuwe rassen aan tuinders en plantenkwekers in meer dan 100 landen. Rijk Zwaan heeft wereldwijd meer dan 3.300 medewerkers en verricht veel onderzoek en ontwikkeling. De belangrijkste redenen voor Rijk Zwaan om haar uitbreiding in Dinteloord te realiseren zijn de ruime kavels in de buurt van haar vestiging in Fijnaart, de goede ontsluiting en de juiste grondsoort voor de proefvelden.

Meer informatie over Rijk Zwaan kijk op www.rijkzwaan.com

“Respect voor onze planeet inspireert ons om te innoveren en investeren in groene zakelijke oplossingen.”

Maximaal biologische teler
Van Marrewijk is een trostomatenkwekerij, waar maximaal biologisch wordt geteeld. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van natuurlijke vijanden (onder andere insecten) voor de bestrijding. Maar we doen meer. Onze moderne kassen produceren energie, waarbij we de reststromen, zoals warmte en CO2 weer hergebruiken voor onze teelt. Zo kan een 100% natuurlijk en veilig product worden gegarandeerd en blijft de impact op het milieu relatief laag.

Familiebedrijf
Van Marrewijk is een familiebedrijf, opgericht in 1920 en gespecialiseerd in het telen van trostomaten. Op de nieuwe vestiging op Nieuw Prinsenland hebben wij 19,4 hectare tot onze beschikking. Ons personeelsbestand bestaat uit 8 vaste medewerkers en een variabel aantal uitzendkrachten. Samen met onze medewerkers produceren wij grove trostomaten van de hoogste kwaliteit.

Telersvereniging Prominent
Van Marrewijk is sinds 2011 lid bij de telersvereniging Prominent. Deze vereniging bestaat uit allemaal trostomatentelers die gevestigd zijn in het westen van Nederland met een totaal areaal van meer dan 300 hectare. Doordat de telers van Prominent verschillende variëteiten telen kunnen zij alle verschillende segmenten van trostomaten leveren.

Meer informatie over Van Marrewijk Tomaten op marrewijk-tomaten.nl

Florensis is een innovatief tweedegeneratie familiebedrijf uit Hendrik-Ido-Ambacht, opgericht in 1941 onder de naam Hamer Bloemzaden. Het bedrijf heeft wereldwijd haar sporen verdiend als veredelaar en leverancier van uitgangsmateriaal aan professionele kwekers. Met 2000 toegewijde en hooggekwalificeerde medewerkers produceren wij jaarlijks meer dan 1 miljard jonge planten.

In 2025 wil Florensis de meest betrouwbare, innovatieve en duurzame veredelaar en vermeerderaar zijn. Wij bouwen aan ons bedrijf en onze visie door te investeren in medewerkers en partnerships, het omarmen van innovatie en het leveren van kwaliteit in alles wat we doen. Met een percentage van bijna 99 procent leverbetrouwbaarheid op een volume van meer dan 1 miljard jonge planten zijn wij een zeer betrouwbare partner voor onze 8.000 internationale klanten.

Wij zijn gespecialiseerd in de opkweek van eenjarigen, meerjarigen, primula’s, violen, potplanten en snijbloemen. Op productniveau onderscheiden wij ons door de breedste diversiteit in productportfolio. Ons assortiment bestaat uit meer dan 4.000 verschillende plantvariëteiten.

Vandaag de dag zijn wij een internationale onderneming met meerdere productielocaties, eigen disributie en een groot internationaal verkoopteam. Op onze nieuwe high-tech productielocatie in Dinteloord zijn we eind november 2019 gestart met onze jonge planten productie, waarbij we gebruik maken van de duurzaamste teelttechnieken en -faciliteiten.

Onze snijbloemenorganisatie Florensis Cut Flowers (FCF) is Europa’s grootste producent van jonge planten van snijbloemen uit zaad. Jaarlijks levert Florensis Cut Flowers wereldwijd meer dan 300 miljoen jonge planten aan professionele snijbloemenkwekers.

Samen groeien naar een betere toekomst!
Als Florensis nemen wij onze milieu- en sociale verantwoordelijkheid uitermate serieus. Leo Hoogendoorn (CEO): “Sinds langere tijd al produceren wij duurzaam en zijn wij op al onze productielocaties gecertificeerd. Enerzijds om de beste kwaliteit jonge planten te produceren met respect voor mens en milieu. Anderzijds om een antwoord te hebben voor onze klanten en de markt.”

In ons duurzaamheidsbeleid hebben wij twee doelstellingen geformuleerd: het reduceren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 50 procent in 2020 en het reduceren van de CO2–uitstoot met 25 procent in 2025. In onze aanpak duurzaamheid werken we heel concreet aan zes geselecteerde doelen uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations.

Florensis – if you want to grow
Wij zijn een betrouwbare partner, gericht op kwaliteit in alles wat we doen. Dit doen we door integer te blijven, verantwoordelijk te handelen en altijd persoonlijk te zijn. Florensis is uw partner in continuïteit en stabiliteit.

Meer informatie over Florensis kijk op www.florensis.com