Organisatie

De collectieve voorzieningen in het glastuinbouwgebied zijn eigendom van en worden beheerd door de Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland u.a. Van deze coöperatie zijn alle bedrijven lid.

Via deze samenwerking is het mogelijk zeer efficient de hoogwaardige voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Daarnaast zorgt de coöperatie voor het (groen)beheer en voor de beveiliging van het gebied. Ten behoeve van de exploitatie heeft de coöperatie een tweetal BV’s opgericht.

De Tuinderscoöperatie heeft samen met Suiker Unie en Bedrijvenvereniging Nieuw Prinsenland de Stichting AFC Nieuw Prinsenland opgericht. Deze stichting zorgt voor een goed contact met overheden in de regio en met de buurt via een burenraad. Hierdoor worden toekomstige kansen en eventueel problemen in een vroegtijdig stadium besproken en opgelost.

Back to amenities