Overig

Naast de voorzieningen op het gebied van Energie, Water en Organisatie zijn er in Nieuw Prinsenland nog een aantal andere voorzieningen gerealiseerd. Deze voorzieningen dragen ook bij aan een goed ondernemersklimaat en het laten aansluiten van het gebied bij de omgeving.

Terug naar voorzieningen

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland is bij de inrichting rekening gehouden met voldoende ontwikkelingsruimte voor toekomstige verbindingen met kabels&leidingen. Deze ruimte is o.a. bedoeld voor de de collectieve systemen op het gebied van Symbiose&Samenwerking. Hierdoor kunnen er tussen bedrijventerrein-suikerfabriek en glastuinbouwgebied verbindingen ontstaan welke nieuwe mogelijkheden voor ondernemers bieden.

Nieuw Prinsenland is een modern gebied met een moderne inpassing. Deze inpassing wordt ingevuld door een inzet op multifunctioneel ruimtegebruik en op de bestaande dijkstructuren in de regio. Dit is te zien in de combinatie van gietwaterbassins met groene landschapsdijken aan de randen van het gebied. Daarnaast wordt getracht de inrichting van voorzieningen zoveel mogelijk te richten op hetgeen er met de voorzieningen beoogd wordt. Zo is het gasontvangststation aangekleed met biocomposietplaten met daarin de chemische formule van aardgas en is het 150/20 kV station voorzien van een hekwerk met blikschemschichten.

Voor het beheer van de groene buitendijken wordt zoveel mogelijk gewerkt met schapenbegrazing. Dit is een natuurvriendelijke beheersmethode die het gebied ook nog eens aantrekkelijk maakt voor recreanten.

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland is een glasvezelnetwerk gerealiseerd door Ziggo. Het is voor ieder bedrijf mogelijk een eigen glasvezelaansluiting aan te vragen. Daarnaast beschikt de Coöperatie over een eigen glasvezelnetwerk voor het koppelen van bedrijven, beveiliging en als back-up faciliteit voor alle leden.

Door de Coöperatie is een gezamenlijk beveiligingsnetwerk aangelegd met 17 camera’s.

Het groenbeheer van kabel- en leidingstroken, bermen en groenstroken rond de kas wordt door een schaapsherder bijgehouden.