Energie

Een duurzame en efficiënte energievoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor de glastuinbouw. Zo is er in Nieuw Prinsenland een eigen gasontvangststation inclusief netwerk voor de distributie van (aard)gas en voor de elektriciteitsvoorziening is er in het gebied een 150/20 kV station geplaatst door TenneT en Enexis.

De volgende stap is het aanleggen van een restwarmte – en CO2 netwerk. De bronnen hiervoor zijn de bedrijven op Haven-en industriegebied Moerdijk, afvalverwerker Suez, of ander bronnen in de regio. Het distributienetwerk binnen het gebied wordt eigendom van de Coöperatie, zodat altijd van leverancier gewisseld kan worden.

Terug naar voorzieningen

Het 150/20 kV station is in Nieuw Prinsenland gerealiseerd langs de toegangsweg Symbiose. Dit station is onderdeel van de energie infrastructuur in de regio en zorgt voor een optimale aansluiting op het landelijke elektriciteitsnetwerk. Hierdoor is afnemen en terugeleveren tegen aanvaardbare kosten zeer goed mogelijk. Het station is aangelegd en wordt beheerd door TenneT en Enexis.

Geen mutaties

Restwarmte en CO2 op Nieuw Prinsenland
De beschikbaarheid van restwarmte en COis een belangrijke reden voor (glastuinbouw)bedrijven om zich te vestigen op Nieuw Prinsenland. Eerder al was een plan gemaakt met ‘buurman’ Suiker Unie voor het leveren van restwarmte. Met EnergywebXL, waarin de provincie Noord-Brabant en regionaal netwerkbedrijf Enexis gaan werken aan een fysieke verbinding tussen haven- en industriegebied Moerdijk en Nieuw Prinsenland, worden de plannen nóg concreter. Hierbij gaat het om warmte en CO2, als aanvulling op de restwarmte van de suikerfabriek. Naar verwachting kunnen de bedrijven op Nieuw Prinsenland al vanaf 2019 gebruikmaken van de restwarmte van de suikerfabriek en in de loop van 2021 van de warmte en COvan ‘energiegebied’ Moerdijk. Daarmee is duurzaam produceren op een groot areaal dichterbij dan ooit.

Het begon met de Suiker Unie…
Al jaren kijken Suiker Unie en TOM naar de mogelijkheid voor het toepassen van restwarmte. Een van de problemen die daarbij speelden was de beperkte beschikbaarheid van warmte in de winterperiode en de voorziening van CO2. Gedurende de bietencampagne van Suiker Unie komt er restwarmte vrij. Tijdens het suikerproductieproces wordt er warmte gebruikt om het sap uit de suikerbieten te laten kristalliseren De stoom die hierbij vrij komt wordt circa 6x opnieuw gebruikt, waarna deze is uitgeput en moet worden afgevoerd. In plaats van het uitkoelen van de damp aan de open lucht, kan deze warmte via water naar de tuinders op Nieuw Prinsenland worden getransporteerd en als basis van hun warmtebehoefte dienen. De warmte van de suikerfabriek is echter alleen beschikbaar voor de tuinder tijdens de campagne van de suikerfabriek, van half september tot half januari.


…en wordt compleet met EnergywebXL.

Om Nieuw Prinsenland het hele jaar door hernieuwbare energie te kunnen bieden, wil EnergywebXL de restwarmte en CO2 van bedrijven rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM) gaan inzetten. Deze bedrijven voeren restwarmte nu nog af via de lucht of het oppervlaktewater. Er wordt gekeken naar een verbinding tussen aanbieders en afnemers, die technisch én economisch haalbaar is. Daarbij zal EnergywebXL zorgen voor de infrastructuur voor het transport van warmte en CO2 in en rond HIM. Als dit lukt, zal er op termijn een energiebesparing mogelijk zijn van circa 1,25 petajoule per jaar (ofwel de warmtevraag van 50.000 huishoudens).


Nieuwe verbindingen naar de toekomst

De eerste fysieke verbinding zal zijn tussen HIM en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland. Deze verbinding moet de eerste stap zijn naar een veel groter netwerk, dat fossiele brandstoffen vervangt door hernieuwbare energie. Zo wordt al gekeken naar opties om EnergywebXL verder uit te breiden. Al deze opties samen kunnen een besparing opleveren van 4,5 petajoule per jaar. Dat is ruim 3% van de totale warmtebehoefte van Noord-Brabant (goed voor 170.000 huishoudens).