Eerste boring ondergrondse gietwateropslag Nieuw Prinsenland

De TOM gaat voor het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland de eerste boring uitvoeren voor het opslaan van water uit de gietwaterfabriek in de ondergrond. Uit onderzoek door Kiwa Water Research (KWR) is gebleken dat de verliezen beperkt zullen zijn en dat de kwaliteit goed op peil blijft. Dit alternatief voor buffering is volgens de TOM beter dan opslag in een bovengronds bassin.

Het water wordt geproduceerd door de gietwaterfabriek tijdens de suikerbietencampagne van september tot januari. De behoefte aan gietwater voor de glastuinbouw treedt echter pas op in het voorjaar en zomer. Deze eerste boring heeft een opslag capaciteit van 20.000 m3 gietwater, welke vanaf april 2014 teruggewonnen kan worden. Als na circa 2 jaar blijkt dat de buffer goed functioneert, zullen er meer boringen volgen om de opslagcapaciteit te vergroten. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het TKI-watertechnologieprogramma.