Disclaimer

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische weergaven, audio, video, html code en teksten, mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd, geüpload, gepost, verzonden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuw Prinsenland.