Cosun Food Technology Centre vestigt zich op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

Cosun Food Technology Centre (CFTC) vestigt zich met een nieuw onderzoek- en ontwikkelingspand voor Cosun op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. De bouw start in het voorjaar van 2015 en wordt uitgevoerd door de bouwcombinatie Hurks / Imtech. In de eerste helft van 2016 verhuist CFTC van Roosendaal naar Dinteloord.

De huidige huisvesting biedt onvoldoende mogelijkheden met het oog op de ambitie van Cosun. De coöperatie wil ook in de toekomst goede resultaten boeken voor haar leden. Dit betekent onder andere het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen op basis van plantaardige grondstoffen en het optimaliseren van productieprocessen. Op deze terreinen ontwikkelt, bundelt en deelt CFTC essentiële kennis en expertise binnen Cosun. De investering in nieuwbouw voor CFTC is daarmee een investering in de toekomst van Cosun.

In het nieuwe pand zijn werkplekken voorzien voor ongeveer honderd medewerkers, collega’s van andere onderdelen en externe professionals, bijvoorbeeld medewerkers van afnemers van onze producten. Daarnaast komen er laboratoria, een proeffabriek om te testen en kleinere hoeveelheden te produceren op verzoek van klanten, en accommodatie om relaties te ontvangen.

CFTC past uitstekend bij de visie van clustering en duurzaamheid die aanleiding waren voor de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland. Met de komst van CFTC wordt een begin gemaakt voor een kennisintensief cluster met het oog op ontwikkelingen in de biobased economy.