Eerste biobased gevel ter wereld

‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Architect Marco Vermeulen ontwierp in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij het nieuwe gasontvangststation van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in Dinteloord. De gevel is bekleed met biobased panelen van Nabasco, een composietmateriaal van biohars en hennepvezels, geproduceerd door NPSP Composieten in Haarlem.

Betrokken partijen:

Gasontvangststation Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland, www.nieuwprinsenland.nl
Adres: Noordzeedijk 114 Dinteloord
Opdrachtgever: Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, www.tombrabant.nl
Architect: Studio Marco Vermeulen, www.marcovermeulen.nl
Fabrikant gevelpanelen: NPSP, www.npsp.nl
Suiker Unie: www.suikerunie.com


Koepeloverleg Nieuw Prinsenland bezoekt bedrijf

Op donderdag 3 oktober hebben de leden van het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland een bezoek gebracht aan het glastuinbouwbedrijf van Jan van Marrewijk aan de Willemspolderweg te Dinteloord. Jan van Marrewijk heeft zich sinds oktober 2012 gevestigd in Nieuw Prinsenland. In een moderne kas van 13 ha teelt hij trostomaten.

Door middel van een interactieve rondleiding over het bedrijf, kregen de leden van het Koepeloverleg uitleg over de bedrijfsvoering in dit moderne glastuinbouwbedrijf en hoe het bedrijf is ingepast in de ideeën van het totale Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Voor een indruk van dit bezoek ziet u hiernaast enkele foto's.

Het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland is een overleg tussen bestuurders van de bij het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland betrokken partijen en overheden. In het Koepeloverleg zijn de volgende partijen betrokken: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Steenbergen, Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, Suiker Unie (Suikerfabriek), Coöperatieve vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland U.A. en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM).

De leden van het koepeloverleg bedanken Jan van Marrewijk voor zijn gastvrijheid.


Kasgebieden hebben geduld nodig

Het loopt geen storm met nieuwe bedrijven op de drie grote glastuinbouwlocaties in Zuid-Nederland: Californië, DInteloord en Terneuzen. Maar er is wel beweging. In Terneuzen zijn dit jaar twee grote kavels verkocht.

Dinteloord
Dinteloord ligt veel dichter bij de grote Zuid-Hollandse glastuinbouwgebieden. Volgens Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) in Brabant is dat een van de sterke punten van het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Plus de ligging langs de snelweg A4, die bijna helemaal klaar is. Ook in dit gebied zijn veel voorzieningen collectief geregeld. Er is een eigen gasontvangststation, rechtstreeks aangesloten op het net van Gasunie, en de inkoop van gas gebeurt collectief. Volgens Janmaat besparen tuinders daardoor niet alleen de gerionale transportkozen, maar ook 10 procent op de gascapaciteitsboeking. Ook vloeibare CO2 wordt gezamenljik ingekocht. In de toekomst kan de naast gelegen suikerfabriek CO2 leveren. Maar dan moet er wel meer glas in het gebied staan, anders is de investering te hoog. Ook staat er een 150kV-station op het terrein. "Dat zit allemaal in de meterprijs", zegt Janmaat. De TOM kijkt ook naar andere potentiële leveranciers van CO2. "We onderzoeken nu de mogelijkheden van CO2-aanvoer vanuit Moerdijk, Antwerpen en Bergen op Zoom." Janmaat noemt de watervoorziening als speerpunt van Dinteloord. Het proceswater van de suikerfabriek wordt omgezet in gietwater en opgeslagen in een ondergrondse buffer, zodat het hele jaar voldoende beschikbaar is. Bovendien is er een netwerk voor spuiwater. Het spuiwater wordt al in een gezamenlijk bassin verzameld. En komend voorjaar starten twee proefinstallaties die gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten eruit zuiveren, zodat het te lozen is op het oppervlaktewater. Onderzoek vindt plaats of de nutriënten zijn te hergebruiken in de akkerbouw. Janmaat heeft dit jaar gesprekken gehad met vier geïnteresseerden. Twee zijn er afgehaakt. Twee andere hebben hun ambities moeten bijstellen, vanwege de beroerde prijzen. "Zij wachten af tot ze weer kunnen." De TOM-directeur kan op di tmoment geen meterprijs noemen. "We zien dat de tuinbouw het moeilijk heeft. Je moet mee bewegen met de markt. We gaan een nieuwe prijs vaststellen."