Duurzaamheidsverslag 2015

Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), samen met de coöperatieve verenigingen van Nieuw Prinsenland, streven een duurzame ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland na.

Daarom vinden ze het belangrijk om op een heldere en inzichtelijke manier te rapporteren over hun prestaties met betrekking tot duurzaamheid. Het Duurzaamheidsverslag 2015 geeft de stappen weer, die we in 2015 hebben gemaakt op het gebied van uitgifte en realisatie en de ontwikkeling van winstgevende symbiose en samenwerking.

Blader hier door het Duurzaamheidsverslag 2015


State-of-the-art zuivering Nieuw Prinsenland in het NOS journaal

De NOS ging op 6 juli met een cameraploeg op bezoek in Nieuw Prinsenland. Daar spraken ze met Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingmaatschappij (TOM) en Sijas Akkerman van Natuur en Milieu over het collectieve zuiveringssysteem.

Aanleiding voor het nieuwsitem was het aangekondigde verbod op het gebruik van imidacloprid als bestrijdingsmiddel in de glastuinbouw. Dit verbod zal in principe overal in de glastuinbouw van kracht worden, tenzij het afvalwater volgens strenge normen wordt gezuiverd. En dat is goed nieuws voor de tuinders van Nieuw Prinsenland, die dankzij het geavanceerde collectieve zuiveringssysteem nú al kunnen voldoen aan deze zuiveringseis. Zowel bestaande als nieuwe tuinders in dit gebied kunnen er dus hun voordeel mee doen. Overigens wordt het middel imidacloprid (Admire) momenteel maar door één van de vier gevestigde tuinders zeer incidenteel gebruikt als correctiemiddel.


AFC Nieuw Prinsenland wil samenwerken met Energyweb XL

AFC Nieuw Prinsenland ziet veel perspectief in het initiatief van Energyweb XL en wil samenwerken om een koppeling op het gebied van restwarmte te onderzoeken. In combinatie met de warmte die vrijkomt bij de suikerfabriek is er dan het hele jaar door warmte beschikbaar voor de glastuinders op Nieuw Prinsenland. Naast een warmtekoppeling met industriegebied Moerdijk wordt onderzocht of er ook via een leiding CO2 beschikbaar kan komen.

Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn de initiatiefnemers van Energyweb XL. Dit project is gericht op het creëren van duurzame koppelingen voor de uitwisseling van energie en reststromen (zoals warmte, stoom en CO2) op het haven- en industrieterrein Moerdijk en erbuiten.

In de afgelopen periode zijn veel betrokken partijen benaderd om de mogelijkheden van restwarmtekoppelingen te actualiseren en verkennen. De meest kansrijke opties zijn globaal doorgerekend en er is onderzocht hoe ze verder kunnen worden ontwikkeld. Een restwarmtekoppeling met AFC Nieuw Prinsenland is daar een van. De conclusies zijn vastgelegd in het rapport ‘Groen licht voor Energyweb XL’ (april 2016). Op basis hiervan heeft de provincie Noord-Brabant op 31 mei besloten om groen licht te geven én budget vrij te maken voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het warmtenet Energyweb XL.

De drie initiatiefnemers maken plannen om de CO2-uitstoot te verminderen én de regionale economie te stimuleren, samen met de leveranciers en afnemers van de (rest)warmte. Ook werken zij met regionaal netwerkbedrijf Enexis aan een uitvoeringsorganisatie om straks professionele slagkracht te organiseren. Daarbij voert de provincie de regie door partijen bij elkaar te brengen en voorstellen te ontwikkelen. Begin 2017 volgt een definitief besluit over de oprichting van een uitvoeringsorganisatie.


Eerste ondergrondse wateropslag (ASR) op Nieuw Prinsenland opgeleverd

Voldoende zuiver gietwater is voor tuinders van cruciaal belang. Om hierin het hele jaar te kunnen voorzien, zet de Tuinbouwontwikkelings- maatschappij onder meer in op ondergrondse wateropslag (Aquifer Storage & Recovery). Een innovatieve oplossing die wereldwijd steeds vaker zal worden toegepast.

Op Nieuw Prinsenland is inmiddels de eerste ASR-bron opgeleverd. Deze is gevuld met circa 8.300 m3 gietwater, dat in de zomer door de tuinders aangeboord kan worden. Dit water is in de winter geproduceerd door de speciale gietwaterfabriek op het terrein van de Suiker Unie.

De ASR is een grote zoetwaterbel die als het ware ‘drijft’ op brakwater. Via 4 bronpijpen kan het gietwater in de grond worden gebracht op 4 lagen, die 10 tot 40 meter diep liggen. Dit gebeurt met een snelheid van circa 12m3 per uur. Dezelfde bronpijpen worden ook weer gebruikt voor het winnen van het water, zodra tuinders of andere afnemers dit nodig hebben.

Het duurzame systeem is ontworpen door KWR Water Research Institute en aangelegd door BE De Lier, in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. Na de testperiode wordt de ASR-bron overgedragen aan de Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland – de Coöperatie van tuinders die op Nieuw Prinsenland samenwerken bij het beheer van de voorzieningen. Als de eerste bron goed functioneert zullen er geleidelijk nog 7 bronnen worden geslagen, voldoende voor ongeveer 200 ha netto glas.


RedStar breidt uit op Nieuw Prinsenland te Dinteloord

Tholen - Tien hectare kas komt erbij op Dinteloord. Tomatenteler RedStar is er momenteel aan het uitbreiden. En dat is niet het enige: ook voor de derde fase - nog eens tien hectare – zijn de voorbereidingen in volle gang. "Die willen we op middellange termijn realiseren", onthult RedStar-CEO Kees van Oostenrijk.

De kas wordt, anders dan de eerste tien hectare, geen Ultra-Clima. Het wordt een standaard kas, gebouwd door Van Amelsvoort Kassenbouw. "We willen een goede balans houden in het kassenbestand dat we hebben. Met deze kas streven we andere doeleinden na", verklaart CEO Kees van Oostenrijk. "Onze marktpositie danken we aan het jaarrond telen - dat betekent dat we kassen hebben die op verschillende niveaus belicht worden. We hebben met de Ultra-Clima voor een bepaalde teeltinvalshoek gekozen. Met de traditionele kas kunnen we nu het jaarrond teeltprogramma aanvullen."

De nieuwe kas moet in week 35 glasdicht zijn. Het complex wordt gebouwd door Van Amelsvoort kassenbouw en wordt uitgevoerd met een slip-in-systeem van PDI. Dat er belichting in komt te hangen staat vast. Deze week nog besluiten de ondernemers over het LED- of traditionele lampen worden.

Deel complex Voorne Putten verkocht, derde fase Dinteloord in de planning
Naast de nieuwbouw die nu gerealiseerd wordt, is RedStar druk bezig met de voorbereiding van fase 3 - nog eens tien hectare, waarmee het kavel op Dinteloord geheel gevuld wordt. "Dat hopen we op middellange termijn te realiseren", vertelt Van Oostenrijk. Daar komen de verschillende kasconcepten weer voor in aanmerking." Het bedrijf heeft hier ruimte voor omdat de teeltlocatie in Voorne-Putten (3 ha) verkocht is. Bovendien zijn de faciliteiten op Dinteloord al bij de bouw van de eerste fase, in 2014, berekend op 30 hectare teelt.

RedStar is lang niet de enige teler die momenteel aan het uitbreiden is. Vrezen ze niet voor een overschot op de markt? "Ik denk dat telersverenigingen en teeltbedrijven goed weten waar ze mee bezig zijn. We willen allemaal mooie producten van goede kwaliteit produceren en deze op goed volume en prijsniveau verkopen. Als telers geloven we in ons product. Bij RedStar denken we dat de consumptie toe zal nemen. We hebben vertrouwen in onze relatie met de markt en met klanten - we zien dat ze steeds meer langetermijnverbindingen aangaan met leveranciers en producenten. Daarom willen we ook hier meer mooie, rode smaakvolle tomaten telen wie we goed kunnen verkopen aan de bekende adressen in Europa - en daarbuiten."

Nieuw-Prinsenland
Voor Nieuw-Prinsenland betekent het de tweede opleving in korte tijd. Vorig jaar werd er al 25 hectare glastuinbouwgrond verkocht aan Rijk Zwaan. Op het glastuinbouwgebied waren tomatentelers RedStar en Jan van Marrewijk en auberginekwekerij De Jong al gevestigd.  "We zijn blij dat de opleving in de sector ook bij ons aankomt", bevestigt Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. En zijn optimisme houdt niet op. Hij vertelt dat er gesprekken zijn met een aantal kandidaten uit de groententeelt voor verdere investeringen in het gebied. "We hopen dat het leidt tot een verkoop, maar verwachten niet dat er dit jaar nog meer gebouwd wordt. Dat wordt wel heel krap. We voeren gesprekken met serieuze kandidaten." In totaal is er op het gebied nog 170 hectare uitgeefbaar. "Er zijn veel partijen met interesse. Je merkt dat het gebied in de belangstelling staat. Al met al zijn we een stuk optimistischer dan enkele jaren geleden."

Bron: AGF Nieuws
Auteur: Arlette Sijmonsma


Rijk Zwaan koopt grond op Nieuw Prinsenland

Rijk Zwaan heeft circa 25 ha tuinbouwgrond gekocht in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland te Dinteloord. Dit is het vierde bedrijf dat zich vestigt in dit gebied. Rijk Zwaan wil op deze locatie haar veredeling en zaadproductie van groentegewassen verder uitbreiden en optimaliseren.

Naast het hoofdkantoor in De Lier beschikt Rijk Zwaan over een vestiging in Fijnaart, dat op circa 10 km afstand ligt van de aangekochte percelen in Dinteloord.

De vestiging van het bedrijf van Rijk Zwaan op Nieuw Prinsenland geeft vertrouwen in het verder kunnen uitbouwen van het glastuinbouwgebied tot een nieuw en innovatief tuinbouwcluster in Nederland.

Op Nieuw Prinsenland zijn de tomatenkwekerijen RedStar en Jan van Marrewijk en auberginekwekerij De Jong al gevestigd.

Het familiebedrijf Rijk Zwaan heeft 2.500 medewerkers, waarvan 1.000 in Nederland. De belangrijkste redenen voor Rijk Zwaan om uitbreiding in Dinteloord te realiseren zijn de ruime, goed ontsloten kavels in de buurt van haar vestiging in Fijnaart en de mogelijkheid tot kassenbouw.


Spuiwaterdemonstratiemiddag 30 april

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is vaak nog niet op orde. De komende jaren moet het aantal normoverschrijdingen fors verminderen om gewasbeschermingsmiddelen te kunnen blijven toepassen. Op landelijk niveau zijn voorschriften in de maak om zuivering van spuiwater te verplichten. Dit zijn dure technieken. Een collectieve toepassing kan een flinke kostenreductie opleveren. De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij heeft die handschoen opgepakt en een zuiveringsconcept laten ontwikkelen in het nieuwe glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland.

Tijdens de demonstratiemiddag op 30 april 2015, georganiseerd door de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij en LTO Glaskracht Nederland, vindt de officiële start plaats van het collectief zuiveren van spuiwater, gericht op resten van gewasbeschermingsmiddelen. Het komende jaar wordt in Nieuw Prinsenland deze methode op praktijkschaal uitgetest.

Het concept is ontwikkeld in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij door de combinatie, Bruine de Bruin, Van Remmen UV-techniek en CEW, op basis van vooronderzoek door TNO en mede mogelijk gemaakt door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en Productschap Tuinbouw.

Aanmelden voor 26 april 2015 via: spuiwaterdemonstratiemiddag Nieuw Prinsenland

Programma
Middagvoorzitter: Piet Janmaat, directeur Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM)

14.30 : Ontvangst

15.00: Opening door Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland
Spuiwaterzuivering voor verduurzaming glastuinbouw, door Guus Meis, LTO GLaskracht Nederland
Zuiveringstechnieken volop in beweging, door Hans Huiting, KWR

16.00 Pauze

Watersysteem op Nieuw Prinsenland, door Lodewijk Burghout, projectmanager TOM
Innovatieve spuiwaterzuivering en waterkwaliteit, door Theo Schots, Waterschap Brabantse Delta
Starthandeling door Nico van Ruiten, Theo Schots en Piet Janmaat

Ca 18.30 uur einde bijeenkomst


Cosun Food Technology Centre vestigt zich op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

Cosun Food Technology Centre (CFTC) vestigt zich met een nieuw onderzoek- en ontwikkelingspand voor Cosun op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. De bouw start in het voorjaar van 2015 en wordt uitgevoerd door de bouwcombinatie Hurks / Imtech. In de eerste helft van 2016 verhuist CFTC van Roosendaal naar Dinteloord.

De huidige huisvesting biedt onvoldoende mogelijkheden met het oog op de ambitie van Cosun. De coöperatie wil ook in de toekomst goede resultaten boeken voor haar leden. Dit betekent onder andere het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen op basis van plantaardige grondstoffen en het optimaliseren van productieprocessen. Op deze terreinen ontwikkelt, bundelt en deelt CFTC essentiële kennis en expertise binnen Cosun. De investering in nieuwbouw voor CFTC is daarmee een investering in de toekomst van Cosun.

In het nieuwe pand zijn werkplekken voorzien voor ongeveer honderd medewerkers, collega’s van andere onderdelen en externe professionals, bijvoorbeeld medewerkers van afnemers van onze producten. Daarnaast komen er laboratoria, een proeffabriek om te testen en kleinere hoeveelheden te produceren op verzoek van klanten, en accommodatie om relaties te ontvangen.

CFTC past uitstekend bij de visie van clustering en duurzaamheid die aanleiding waren voor de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland. Met de komst van CFTC wordt een begin gemaakt voor een kennisintensief cluster met het oog op ontwikkelingen in de biobased economy.


Nieuw Prinsenland trapt af met demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuw Prinsenland trapt af met demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen.

Op 5 februari 2014 is het project ‘Demo verwijdering glastuinbouwbeschermingsmiddelen’ gestart. De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) werkt samen met de partners: Stichting Centre of Expertise Water Technology (CEW), Van Remmen UV Techniek. Waterschap Brabantse Delta en Productschap Tuinbouw aan een collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) uit spuiwater.

In de zomer van 2014 wordt een demo installatie geplaatst op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland te Dinteloord, waar reeds het spuiwater van ca 30 ha glas ingezameld wordt. Voorafgaand aan de bouw vindt onderzoek plaats naar een optimale zuivering. De innovatieve demo installatie zal de GBM’s zeer effectief uit het spuiwater halen, waardoor Nieuw Prinsenland het eerste glastuinbouwgebied wordt met een nagenoeg 0-emissie van GBM’s.

Bent u benieuwd naar deze demo of naar de andere voorzieningen in glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland? Kom dan van 11 t/m 13 februari 2014 naar de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem stand 608.


Informatiefolder over assimilatiebelichting

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland mogen glastuinbouwers gebruik maken van assimilatiebelichting. Hieraan zijn wel een aantal specifieke regels verbonden om de het effect op de omgeving zo klein mogelijk te houden.

Om de omgeving te informeren over assimilatiebelichting en de kierregels hebben tuinders, Burenraad Nieuw Prinsenland, gemeente Steenbergen en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij in samenwerking een informatiefolder gemaakt.