Van Oers United B.V. gaat bouwen in Dinteloord!

Midden in haar teeltgebied van sperziebonen en spruiten start Van Oers United met de bouw van een nieuwe locatie. Op 4 juli jl. hebben Co Konings en Bert van der Beek namens van Oers United het officiële startsein geven. In aanwezigheid van Paul Mesters en Paul Hagens (Suikerunie) en Petra Lepolder (wethouder gemeente Steenbergen) is getekend voor de aankoop van een bouwkavel op het bedrijventerrein Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

Van Oers United B.V., sinds 2015 onderdeel van de Franse coöperatie Agrial, zal op deze locatie een nieuw bedrijfspand bouwen, waar het haar sperziebonen en spruiten activiteiten zal gaan concentreren. Het nieuwe pand heeft 13.700 meter productieruimte en zal medio het derde kwartaal van 2018 in gebruik genomen worden. De hoofdvesting blijft gevestigd op het groente en fruit handelscentrum in Ridderkerk.

Met het realiseren van deze nieuwe productiesite creëert Van Oers United mogelijkheden om haar groeiambities te kunnen verwezenlijken. De productieprocessen kunnen efficiënter worden ingericht. Het nieuwe pand zal volgens de hoogste duurzaamheidsnormen worden gebouwd. Doelstelling is om het Breeam certificaat op het niveau Outstanding te behalen.

Ondernemen met oog voor de natuur en de maatschappij is een belangrijk element in de bedrijfsfilosofie van Van Oers United. De Breeam standaard stimuleert niet alleen een energie efficiënt gebouw, maar heeft ook oog voor het welzijn van de werknemer en de omgeving.

Van Oers United heeft bewust gekozen voor de locatie in het Agro & Food cluster Nieuw Prinsenland. Dit bedrijventerrein in Dinteloord (gemeente Steenbergen) heeft een prima ontsluiting naar de havens van Rotterdam en Antwerpen via de snelweg A4. Het Food & Agro cluster biedt mogelijkheden voor samenwerking en een netwerk op het gebied van duurzaam ondernemen. De samenwerking met bedrijven zal gezocht worden op het gebied van: hergebruik van water, composteren van afval, combineren van transporten en het verduurzamen van reststromen.

De nieuwe locatie geeft Van Oers United de mogelijkheid om iedere dag haar mission statement ‘Delivering Excellent Produce’ te blijven waarmaken!


Windpark Nieuw Prinsenland officieel geopend

Windmolens van Pure Energie op terrein Suiker Unie leveren stroom voor 10.000 huishoudens

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn de windmolens op het terrein van Suiker Unie op 8 oktober 2015 in gebruik genomen door groene energieleverancier Pure Energie. Het centraal kantoor van Suiker Unie wordt vanaf nu volledig voorzien van groene stroom van het windpark.

Groene energieleverancier Pure Energie bouwde vanaf maart 2015 vier nieuwe windmolens op het terrein van Suiker Unie in Dinteloord. Sinds deze week draaien de molens op volle kracht. Naar verwachting leveren de molens 36,2 miljoen kWh groene stroom per jaar op. Genoeg voor 10.000 huishoudens. Stroom die bedrijven en consumenten in Nederland direct kunnen afnemen via Pure Energie.

Feestelijke ingebruikname Windpark Nieuw Prinsenland
Met een symbolische druk op de knop hebben Arthur Vermeulen, directeur Windenergie bij Pure Energie en Albert Markusse, CEO Suiker Unie samen met wethouder van den Bosch, het windpark geopend. “De realisatie van dit windpark is het resultaat van een lange, intensieve samenwerking. Geweldig om vandaag, vlak voor de Dag van de Duurzaamheid, het park officieel in gebruik te kunnen nemen”, aldus Albert Markusse van Suiker Unie.

Meer duurzame energie Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland
Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie op Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland, waar Suiker Unie mede-initiatiefnemer van is. Als productielocatie biedt Nieuw Prinsenland mogelijkheden om op winstgevende en efficiënte manier samen te werken. Productie van windenergie, groen gas en de uitwisseling van restwarmte kunnen een basis zijn voor een winstgevende samenwerking. Nieuw Prinsenland heeft de ambitie om bedrijven in de gelegenheid te stellen optimaal te profiteren van deze mogelijkheden.

Investeren in Windpark Nieuw Prinsenland
Meedoen in windenergie? Er zijn nu obligaties beschikbaar voor Windpark Nieuw Prinsenland. Hiermee kunnen particulieren en bedrijven investeren in het windpark. Bekijk voor meer informatie: www.pure-energie.nl/obligaties.

Open dag
Tegenover Windpark Nieuw Prinsenland bouwt Pure Energie nu Windpark Oud Dintel. Volgend jaar, wanneer ook dit windpark klaar is, wordt er rondom de windparken een open dag georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. “We vinden het belangrijk om de omgeving kennis te laten maken met onze windparken”, vertelt Arthur Vermeulen, directeur Windenergie bij Pure Energie. “Omwonenden kunnen dan bij ons terecht met vragen en een kijkje nemen in een van de molens”.


Duurzaamheidsverslag 2015

Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), samen met de coöperatieve verenigingen van Nieuw Prinsenland, streven een duurzame ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland na.

Daarom vinden ze het belangrijk om op een heldere en inzichtelijke manier te rapporteren over hun prestaties met betrekking tot duurzaamheid. Het Duurzaamheidsverslag 2015 geeft de stappen weer, die we in 2015 hebben gemaakt op het gebied van uitgifte en realisatie en de ontwikkeling van winstgevende symbiose en samenwerking.

Blader hier door het Duurzaamheidsverslag 2015
Of download het Duurzaamheidsverslag hier


Van Oers verwerft 8,8 ha op het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

De familie van Oers heeft via de besloten vennootschap ”Wouda Invest B.V.” een perceel van ruim 8,8 ha gekocht op het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. Nieuw Prinsenland is een initiatief van Suiker Unie gelegen in de gemeente Steenbergen in de regio West-Brabant.

Het is de bedoeling dat op dit perceel de komende jaren nieuwe agro- en levensmiddelenactiviteiten ontwikkeld gaan worden. Hiermee is de derde vestiger op het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland een feit, na Brisck/Nova Lignum en Grootscholte/4evergreen. De reële verwachting is dat de realisatie van de plannen van de familie van Oers op het agro en food cluster in Dinteloord tot honderden nieuwe arbeidsplaatsen zullen leiden. Deze bedrijfsvestiging wordt gezien als een belangrijke launching customer, waardoor ook andere bedrijven uit de agro- en food sector en biobased economy een vestiging op hetzelfde Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Dinteloord zullen overwegen en realiseren.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant heeft samen met de Suiker Unie deze belangwekkende acquisitie mogen verrichten. Algemeen-directeur, Albert Markusse van de Suiker Unie ”juicht de komst van deze grootschalige agro food vestiging toe en is ervan overtuigd dat in het kielzog van de familie van Oers meerdere bedrijven zullen volgen. Naar aanleiding van de concrete stap van de familie van Oers wordt nu met kandidaten gesproken die zich  hebben laten inspireren door dat wapenfeit”, aldus Albert Markusse.

Daarnaast is het nieuwe Cosun Innovation Center - op korte afstand van de locatie Van Oers en dus gesitueerd op hetzelfde bedrijfsterrein Nieuw Prinsenland - in aanbouw. Dit innovatiecentrum zal op termijn werk bieden aan ruim 120 veelal hoogopgeleide medewerkers. Het streven is om rondom dit innovatiecentrum ook andere onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de agro- en levensmiddelen-sector en de biobased economy te vestigen met als doel om symbiose en samenwerking te bevorderen.

Steeds meer bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector en de biobased economy zien de meerwaarde van vestiging op het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. Met zijn uitstekende ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, ontsluiting via de A4, de ruime kavels en mogelijkheden voor winstgevende symbiose en samenwerking beschikt het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland over een uitstekende propositie. Ook vervoer over water is mogelijk. In de nabijgelegen haven kan een containerterminal worden aangelegd. De vaartijd naar Antwerpen of naar Rotterdam bedraagt slechts vier uur.

Het Agro- en Food Cluster Nieuw Prinsenland is een cluster van een grote suikerfabriek, een grootschalige glastuinbouwlocatie van 270 ha en een bedrijventerrein van 70 ha voor bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector. Het is gelegen aan de A4 bij Dinteloord in de gemeente Steenbergen in West-Brabant, in het midden tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Met kavels tot 15 ha groot, een maximale bouwhoogte van 40 m, en voor bedrijven tot milieucategorie 5.2. Door deze clustering ontstaan mogelijkheden voor winstgevende symbiose en samenwerking op allerlei gebied van inkoop grondstoffen, duurzame energie, en personeel, tot en met onderzoek en innovatie.


Overeenstemming tussen Suiker Unie en Grootscholte Group over verwerving 1,5 ha grond

Eind december 2015 zijn de Grootscholte Group B.V. en Suiker Unie tot overeenstemming gekomen over de minnelijke verwerving door Suiker Unie van 1,5 ha grond van Grootscholte. Met deze gronden kan Suiker Unie de infrastructuur en nutsvoorzieningen voor de eerste fase van bedrijventerrein Nieuw Prinsenland vervolmaken. De Grootscholte Group B.V. behoudt zelf ongeveer 2 ha op het bedrijventerrein met als doel op termijn de zelfrealisatie van een groentensorteer- en verpakkingsbedrijf gelieerd aan de eigen productieactiviteiten.


De vier turbines van Windpark Nieuw Prinsenland zijn gebouwd

Inmiddels zijn de vier turbines van Windpark Nieuw Prinsenland gebouwd. Volgende week worden de kabels getest, daarna volgt de netaansluiting (en nog een aantal andere werkzaamheden). De verwachting is dat de turbines begin week 37 in bedrijf worden gesteld en voor het eerst gaan (proef)draaien.

Bekijk de timelapse opname van de opbouw van windturbine 2.


Film opbouw 1e windturbine Windpark Nieuw Prinsenland.

Op het terrein van Suiker Unie bouwt Raedthuys Pure Energie Windpark Nieuw Prinsenland. Het windpark bestaat uit vier windmolens en gaat zo’n 36,2 miljoen kWh groene stroom per jaar opleveren. Genoeg stroom voor 10.000 huishoudens.


Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland toegankelijk vanaf de Noordlangeweg

Het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is vanaf nu ook via een tijdelijke T-splitsing toegankelijk vanaf de Noordlangeweg. De komende jaren wordt deze T-splitsing vervangen door een volwaardige rotonde met bypass.


Raedthuys is gestart met de bouw van windpark Nieuw Prinsenland

De eerste onderdelen van de windmolens zijn aangeleverd. De grote kraan, die nodig is voor de opbouw van de turbines, is aangevoerd en opgebouwd. 27 juli start de bouw van de eerste windmolen. De bouw van één windmolen duurt ongeveer drie dagen. Eerst worden de vier stalen segmenten (torendelen) gehesen. Op locatie assembleren ze de windturbinecomponenten, zoals het machinehuis (dat bovenop de toren wordt geplaatst) en de complete rotorassemblage.

Omdat de kraan per locatie af- en opgebouwd moet worden, zit er een paar dagen tussen de bouw van de afzonderlijke windmolens. Als alles volgens planning verloopt, wordt in derde week van augustus de laatste molen opgebouwd.

De vier windmolens van het windpark gaan genoeg stroom produceren voor 10.000 huishoudens.


Bouw Cosun innovatiecentrum van start

Woensdagmiddag 13 mei 2015 is de bouw van het nieuwe innovatiecentrum van Cosun in Dinteloord officieel van start gegaan. Onder grote belangstelling hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de coöperatie met vereende kracht een heipaal geslagen.

Met de heiwerkzaamheden is al op maandag 11 mei gestart en naar verwachting wordt de laatste paal eind mei de grond in gedreven. Daarna beginnen de bouwwerkzaamheden boven het maaiveld. De bedoeling is om de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2016 in gebruik te gaan nemen. De bouw wordt uitgevoerd door het consortium Hurks-Imtech.

Het Cosun innovatiecentrum wordt gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, het bedrijventerrein in Dinteloord waarop Suiker Unie en Nova Lignum zijn gevestigd. In de toekomst zullen hier nog meer ondernemingen uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelenindustrie zich vestigen.