Boer den Hoedt gaat naar Dinteloord

Het sla op water productiebedrijf Boer den Hoedt uit Ridderkerk verplaatst haar activiteiten naar Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Hiervoor heeft zij onlangs 9,3 ha glastuinbouwkavel aangekocht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM).

Boer den Hoedt moet wijken voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.  Deze verplaatsing biedt echter de kans om haar unieke teeltsysteem verder uit te breiden naar 6 ha. Deze oppervlakte zal in 2 fases worden gerealiseerd.

Boer den Hoedt teelt op water in plaats van in de grond. Het belangrijkste voordeel van dit teeltsysteem is dat zij het hele jaar gewassen kunnen leveren met een constante kwaliteit. Dit mede dankzij belichting in de wintermaanden. Daarnaast kan de sla ook op de kluit geleverd worden. Kluitsla blijft veel langer vers en is decoratief in de keuken. Door de kluit is eveneens mogelijk om de sla met kluit naar andere landen buiten de EU te exporteren, omdat de houdbaarheid verlengd wordt en de versheid is gegarandeerd.
Boer & den Hoedt is een familiebedrijf met 15 werknemers.

Met deze verkoop is het laatste perceel verkocht in het gebied en zal er over enkele jaren op de 260 ha kavels ca 200 ha glas staan.

De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) is een ontwikkelingsbedrijf van Provincie Noord-Brabant en NCB-Ontwikkeling (een bedrijf gelieerd aan de ZLTO).
De TOM is sinds 2002 actief in Noord-Brabant in de herstructurering van de glastuinbouw. Naast de locatie in Dinteloord participeert de TOM in het glastuinbouwproject in Deurne en heeft zij bijgedragen aan de sanering en verplaatsing van bedrijven uit kwetsbare gebieden.