Symbiose en samenwerking

Nieuw Prinsenland biedt mogelijkheden voor winstgevende symbiose en samenwerking. Productie van groen gas en windenergie en de uitwisseling van restwarmte kunnen daar een een basis voor zijn. Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland heeft de ambitie om bedrijven in de gelegenheid te stellen optimaal te profiteren van deze mogelijkheden voor symbiose en samenwerking. Nu en in de toekomst.

Terug naar voorzieningen