Landschap

De kenmerkende dijkenstructuur van West-Brabant is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de landschappelijke inpassing van Nieuw Prinsenland. Het cluster wordt omringd door in hoogte variërende en met gras begroeide grondwallen. Dit sluit aan op het dijkenlandschap in de directe omgeving. De grondwallen worden zo veel mogelijk op een natuurlijke manier door begrazing met schapen onderhouden. De Derriekreek, die door het midden van het projectgebied stroomt, is ingericht als ecologische verbindingszone.

Terug naar locatie