Organisatie

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van het AFC Nieuw Prinsenland waren de toenmalige Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM, met als aandeelhouders de Provincie Noord-Brabant en ZLTO) en Cosun Beet Company. De TOM nam verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de glastuinbouwlocatie en Cosun Beet Company voor het bedrijventerrein.

Het AFC Nieuw Prinsenland is gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Steenbergen, de gemeente Halderberge, de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta.

Bedrijvenverenigingen

Alle bedrijven op de glastuinbouwlocatie zijn lid van de bedrijvenvereniging Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland. Alle bedrijven op het bedrijventerrein zijn lid van de bedrijvenvereniging Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. De bedrijvenverenigingen spelen een belangrijke rol in het behartigen van de gezamenlijke bedrijven op terrein niveau. Ook spelen zij een rol in het beheren van collectieve grondeigendommen, infrastructuur en installaties.

Stichting

Samen met Cosun Beet Company de twee bedrijvenverenigingen verenigd in de Stichting AFC Nieuw Prinsenland. De Stichting AFC Nieuw Prinsenland heeft als doel om de samenwerking tussen de gevestigde bedrijven en met de omgeving te bevorderen. De Stichting organiseert het bestuurlijke Koepeloverleg, het ambtelijke Coördinatie overleg en de Burenraad (met bewoners uit de directe omgeving). De Stichting geeft ook het Duurzaamheidsverslag uit.

Koepeloverleg, Coördinatieoverleg, Burenraad

Het Koepeloverleg is het jaarlijkse bestuurlijke overleg tussen de betrokken partijen (provincie Noord-Brabant; gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk; Waterschap Brabantse Delta; bedrijvenvereniging glastuinbouw; bedrijvenvereniging bedrijventerrein; suikerfabriek van Cosun Beet Company) over de voortgang van de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland. Het Coördinatieoverleg is hetzelfde overleg, maar dan op ambtelijk niveau. Dit vindt meermaals per jaar plaats. De Burenraad is een informeel overleg tussen de ambtelijke vertegenwoordigers van de partijen en bewoners in de omgeving, zowel uit de dorpen, als het buitengebied.

Terug naar korte omschrijving