Bestemming

Het bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven uit en gelieerd aan de agro & levensmiddelensector en de bio-based economy. Daarbij is het uitgangspunt dat bedrijven uit dezelfde sectoren meer gemeen hebben en makkelijker tot symbiose en samenwerken kunnen komen. Daar is het bestemmingsplan ook op gebaseerd.

Op het bestemmingsplan zijn uitzonderingen mogelijk voor bedrijven uit andere sectoren. B&W van de gemeente Steenbergen beoordelen uitzonderingen en willen die alleen toestaan als ze meerwaarde opleveren voor het cluster, de andere gevestigde bedrijven of voor de omgeving.

Het bestemmingsplan biedt ruime bouwmogelijkheden:

  • max. 70% bebouwd oppervlak
  • gebouwen 25-40 m hoog
  • milieucategorieën 3 t/m 5.1
Terug naar korte omschrijving