Bedrijvenvereniging

Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.

Alle bedrijven op het bedrijventerrein zijn lid van de bedrijvenvereniging Coöperatie Beheer bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. Het bestuur van de bedrijvenvereniging Coöperatie Beheer bedrijventerrein bestaat uit 3 gekozen leden (link naar KvK?).

De bedrijvenvereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de collectieve grondeigendommen en voorzieningen, zoals waterretentiebassins, sloten en grondwallen. Ook brengt de bedrijvenvereniging de gevestigde bedrijven geregeld bij elkaar en neemt waar dat nodig is initiatief voor gezamenlijke projecten en andere vormen van symbiose en samenwerking.

De bedrijvenvereniging ontwikkelt samen met de gemeente Steenbergen en REWIN een visie voor de inhoudelijke afronding van het bedrijventerrein. Deze visie moet in 2023 leiden tot een programma van projecten, waar de bedrijvenvereniging en bedrijven aan kunnen werken om het bedrijventerrein en hun vestigingslocatie nog verder te verbeteren.

Stuur een bericht

Contact met de voorzitter bedrijvenvereniging? Stuur een bericht via onderstaand formulier.