AFC Nieuw Prinsenland wil samenwerken met Energyweb XL

AFC Nieuw Prinsenland ziet veel perspectief in het initiatief van Energyweb XL en wil samenwerken om een koppeling op het gebied van restwarmte te onderzoeken. In combinatie met de warmte die vrijkomt bij de suikerfabriek is er dan het hele jaar door warmte beschikbaar voor de glastuinders op Nieuw Prinsenland. Naast een warmtekoppeling met industriegebied Moerdijk wordt onderzocht of er ook via een leiding CO2 beschikbaar kan komen.

Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn de initiatiefnemers van Energyweb XL. Dit project is gericht op het creëren van duurzame koppelingen voor de uitwisseling van energie en reststromen (zoals warmte, stoom en CO2) op het haven- en industrieterrein Moerdijk en erbuiten.

In de afgelopen periode zijn veel betrokken partijen benaderd om de mogelijkheden van restwarmtekoppelingen te actualiseren en verkennen. De meest kansrijke opties zijn globaal doorgerekend en er is onderzocht hoe ze verder kunnen worden ontwikkeld. Een restwarmtekoppeling met AFC Nieuw Prinsenland is daar een van. De conclusies zijn vastgelegd in het rapport ‘Groen licht voor Energyweb XL’ (april 2016). Op basis hiervan heeft de provincie Noord-Brabant op 31 mei besloten om groen licht te geven én budget vrij te maken voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het warmtenet Energyweb XL.

De drie initiatiefnemers maken plannen om de CO2-uitstoot te verminderen én de regionale economie te stimuleren, samen met de leveranciers en afnemers van de (rest)warmte. Ook werken zij met regionaal netwerkbedrijf Enexis aan een uitvoeringsorganisatie om straks professionele slagkracht te organiseren. Daarbij voert de provincie de regie door partijen bij elkaar te brengen en voorstellen te ontwikkelen. Begin 2017 volgt een definitief besluit over de oprichting van een uitvoeringsorganisatie.