150 kV hoogspanningsstation in bedrijf op Nieuw Prinsenland

Netbeheerder Tennet heeft langs de toegangsweg Symbiose in Dinteloord een nieuw 150/20 kV station in gebruik genomen. Dit station is onderdeel van de energie infrastructuur in de regio en zorgt voor een optimale ontsluiting van elektriciteit voor bedrijven die zich vestigen op Nieuw Prinsenalnd. Ook kunnen gevestigde bedrijven door middel van warmte/krachtkoppeling restwarmte terugleveren aan het hoogspanningsnet.