Omgeving

De omgeving van Nieuw Prinsenland is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.