31-07-2013

Groen licht van Raad van State voor windparken op en ten noorden van Nieuw Prinsenland

De Raad van State heeft op 25 juli uitspraak gedaan in de beroepen die door omwonenden zijn ingediend tegen de realisatie van een tweetal windparken. Het gaat om Windpark Zuid-Dintel op Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland en Windpark Oud-Dintel in de gemeente Moerdijk in beide gevallen kunnen de plannen doorgaan.

Voor de realisatie van Windpark Zuid-Dintel heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een wijzigingsplan vastgesteld. Het beroep dat door omwonenden tegen dit besluit is ingediend, is door de Raad van State gedeeltelijk gegrond verklaard. Maar, de Raad van State heeft tegelijkertijd ook besloten dat de rechtsgevolgen van het wijzigingsplan geheel in stand blijven. Daarmee is ook dit plan onherroepelijk. Het wijzigingsplan maakt vier windturbines op de vloeivelden van Suiker Unie en drie windturbines van SurveyCom op het terrein ten noorden van de glastuinbouw van Nieuw Prinsenland mogelijk.  Het gedeelte van het windpark Zuid-Dintel op het terrein van Suiker Unie krijgt de naam Windpark Nieuw Prinsenland.

Op 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk het bestemmingsplan Windpark Oud Dintel vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingediend door omwonenden. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit beroep op alle gronden ongegrond is. De gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan de juiste afwegingen gemaakt en terecht het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Raedthuys Windenergie B.V. is van plan vijf windturbines te bouwen aan de noordkant van de Dintel.

De initiatiefnemers Suiker Unie, Raedthuys Windenergie B.V. en SurveyCom zijn erg blij met deze besluiten van de Raad van State. Voor de projecten is ook de omgevingsvergunning in procedure. Als de procedures volgens planning worden doorlopen, worden de windturbines in 2015 gebouwd.