Organisatie

Het aanleggen van nieuwe collectieve voorzieningen in een glastuinbouwgebied is belangrijk, maar net zo belangrijk is het gebruik en beheer van deze voorzieningen in de toekomst. In Nieuw Prinsenland wordt ingezet op samenwerking, met daarbij het doel dat samenwerking een voordeel moet geven aan alle partijen.

Concreet betekent dit voor het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland dat er een Tuinderscoöperatie is opgericht waar alle tuinders en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) lid van zijn. Deze coöperatie zorgt voor het (groen)beheer van de collectieve gronden en voorzieningen. Daarnaast is de coöperatie via een tweetal BV's betrokken in de exploitatie van gasnetwerk en de watervoorzieningen. 

 

De Tuinderscoöperatie heeft ook gezamenlijk met de Bedrijvenvereniging van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven contacten met de omgeving en de betrokken overheden. Hierdoor worden toekomstige kansen en eventueel problemen in een vroegtijdig stadium besproken en opgelost.