Voorzieningen

Om goed te kunnen ondernemen in Nieuw Prinsenland zijn er verschillende voorzieningen gerealiseerd. Deze voorzieningen zijn erop gericht om glastuinbouwondernemers alle mogelijkheden te geven om kwalitatieve producten te kunnen produceren. 

Voorzieningen in het glastuinbouwgebied zijn in te delen naar:

 

Daarnaast is het uitgangspunt bij de ontwikkeling in Nieuw Prinsenland dat het gebied duurzaam en toekomstbestendig word ingericht. Door het bij elkaar brengen van de suikerfabriek, de nieuwe bedrijven en de glastuinbouw ontstaan mogelijkheden voor winstgevende symbiose en samenwerking. Voorbeelden van symbiose en samenwerking zijn:

  • Uitwisseling, hergebruik en verwerking van (rest)stromen
  • Aanvullend gietwatersysteem t.b.v. glastuinbouw met gebruik gezuiverd proceswater suikerfabriek
  • Gebruik van restwarmte suikerfabriek (besparing van 10-20 miljoen m3 aardgas, oftewel het verbruik van ca. 8.300 huishoudens)
  • Het gebruik van een biomassavergistingsinstallatie (ca. 10 miljoen m3 groen gas, oftewel het verbruik van ca. 5.500 huishoudens, beschikbaar voor bedrijven op het bedrijventerrein en de verwarming van kassen)
  • 7 windmolens, gezamenlijk vermogen 21 megawatt.
  • CO2 distibutienetwerk.
  • Het (her)gebruik van bietengrond, voor o.a. landschappelijke inpassing